Архив автора

Кимиёи саодат

Муш ва сирри Худо

Дар “Асрори тавҳид” аст, ки рӯзе яке назди шайх Абӯсаъиди Абулхайр (аз урафо ва сӯфияи маъруф) омад ва гуфт: — Эй шайх! Омадаам, то аз асрори Ҳақ чизе ба ман биёмӯзӣ. Шайх гуфт: — Бозгард то фардо. Он мард бозгашт. Шайх ба муридонаш бифармуд, то муше бигирифтанд ва […]

“Метафизика” // Вақте як фаҳми ғалат ҳамаро зеру рӯ мекунад

Сайидюнуси Истаравшанӣ Имрӯза вақте вожаи “метафизика” ба кор бурда мешавад, зеҳнҳо фавран ба сӯи Худо, олами охират, олами арвоҳ ва фариштаҳо ва хулоса, ҳар чи моддӣ нест, меравад. Ва аз мафҳуми “метафизика” ҳам — ки ба арабӣ “мобаъдуттабиа” тарҷима шудааст – ағлаб чунон тасаввур мекунанд, ки “мобаъди табиат” […]

Мо ва болшевикон

Ба қалами Меҳмоншоҳ Шарифов Воқеан болшевикон дар ин сарзамин ҷаҳоне сохтанд, ки он ҷаҳони мо нашуд ва ҷаҳони халқу миллатҳои дар ин иттифоқ буда ҳам нашуд ва аз байн рафт, гуфти Шайх Аттор, “Он қадаҳ бишкасту он соқӣ намонд // Аз ҷамолаш заррае боқӣ намонд.” Ҳуҷуми болшевикон ин […]

Ду ҳикояти дарсомӯз

Дузд Дар “Тазкиратул-авлиё” овардааст, ки дузде ба хонаи Аҳмади Хизравайҳ (аз урафои номдор) рафт ва бисёр бигашт, аммо чизе наёфт, ки қобили дуздӣ бошад. Хост, ки навмед бозгардад, ки ногаҳон Аҳмад ӯро садо зад ва гуфт: — Эй ҷавон! Сатлро бардор ва аз чоҳ об бикаш ва вузӯ […]

Адабиёт бачагона аст, ё нависанда?

Ба қалами Сафар Абдуллоҳ Дар забони мо таъбирҳо ва донишвожаҳое, ки иштибоҳан аз ҷое омада ва дигар ғалати машҳур шудааст, кам нестанд. Аз чунин таъбирҳои нодуруст, таъбири “Адабиёти бачагона“ ё “Шеъри бачагона” ё “Насри бачагона” аст, ки имрӯз дар навиштаи яке аз соҳибқаламон дар фазои маҷозӣ ба чашмам […]

Шарҳи Маснавӣ (403)

Гуфтани Пайғомбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам мар Зайдро, ки ин сирро фоштар аз ин магӯ ва мутобиат нигоҳ дор * * * Гуфт пағамбар ки асҳобӣ нуҷум Раҳравонро шамъу шайтонро руҷум. Ҳазрати Паёмбар (с) фармуд: асҳоби ман монанди ситорагонанд, барои раҳравону соликон ба манзилаи шамъи тариқанд ва барои […]