Архив автора

Кимиёи саодат

Торихсозон

Торихро фақат ду қишр аз одамон сохтаанд: яке, ҳукком, ва дигаре, ақаллияте, ки дар торих дар ибтидои корашон ҳамеша аз онҳо ба номи “девонаҳо” ном бурда шудааст… Ҳукком, бо сохтани коху қасрҳои худ, бо ба роҳ андохтани ҷангҳо дар тӯли торих, бо куштан ва қатлу оммҳои худ, бо […]

Рӯшанфикр кист?

“Рӯшанфикр иборат аст аз як инсони огоҳ нисбат ба ниёзи ин қарн ва ин насл ва масъул дар ироаи роҳи наҷот барои ҷомеа… ва бахшидани як ишқ ва имони муштараки ҷӯшон ба мардум дар матни сард ва мунҷамиди иҷтимои мунҳатти суннатияш… ва ҳаракат эҷод кунад ва огоҳӣ ва […]

Фарозе аз муноҷоти имоми ишқҳо Имом Ҳусайн (а)

Худои ман! Хондамат, посухам гуфтӣ. Аз ту хостам, атоям кардӣ. Ба сӯйи ту омадам, оғӯши раҳмат гушудӣ. Ба ту такя кардам, наҷотам додӣ. Ба ту паноҳ овардам, кифоятам кардӣ. Худоё! Аз хаймагоҳи раҳматат берунамон макун! Аз остони меҳрат навмедамон масоз! Орзуҳо ва интизорҳоямонро ба ҳирмон макашон! Аз даргоҳи […]

Гар бувад умр, ба майхона расам бори дигар

Гар бувад умр, ба майхона расам бори дигар, Ба ҷуз аз хидмати риндон накунам кори дигар. Хуррам он рӯз, ки бо дидаи гирён биравам. То занам об дари майкада як бори дигар, Маърифат нест дар ин қавм, Худоё, сабабе, То барам гавҳари худро ба харидори дигар. Ёр агар […]

Уламои исломӣ бояд бо забони мардум ошно бошанд

Яке аз мусибатҳои ҷаҳони Ислом ин аст, ки муаррифони дин барои мардум, одамоне шудаанд, ки худашон бо маорифи динӣ ошно нестанд. Албатта, ҳамвора ва дар тӯли торих ҳам чунин будааст, ки мусалмонон дини худро аз мубаллиғони динӣ бигиранд, на аз уламо. Порае аз тақсир ва кӯтоҳӣ дар ин […]

Омӯзиши илми мантиқ – Дарси 1

Имрӯзҳо, ки аз фароғати боли бештаре бархӯрдорам, тасмим гирифтам ба омӯзиши илми мантиқ ва фалсафа барои дӯстдорон ва алоқамандони ин ду илми шариф бипардозам. Саъй мекунам, бо забони бисёр содда ва равон матолибро баён бикунам. Умедворам, ин кӯшиш ва талош судманд воқеъ бишавад. Аз омӯзиши илми мантиқ шурӯъ […]

Рахнае ҷуброннопазир

“Ҳар гоҳ олиме бимирад, рахнае дар Ислом эҷод мешавад, ки ҳеч чиз наметавонад ҷои онро пур кунад.” (Паёмбари Акрам (с)) Даргузашти ногаҳонии олим ва донишманди маъруфи ҷаҳони Ислом, Шайх Муҳаммадсодиқ Муҳаммадюсуф, бе тардид дили ҳар мусалмонеро ҷариҳадор кард ва ба ҳақ, ки бо фавти ин донишманди вораста, рахна […]

Фарқашон ҳафтодсола роҳ бин…

Инсон бояд ҳамвора талош кунад, худро бисозад ва боло биравад. Дар сиришти ҳар инсоне, ин қобилият ва ин истеъдод ҳаст, ки боло биравад ва дорои мақом ва ҷойгоҳе гардад ҳатто баландтар аз мақоми фариштаҳо. Ва роҳаш ҳам, худсозист, албатта пас аз худшиносӣ. Худшиносӣ бештар бо мутолеъа аст, ва […]

Инҳо ҳама ношӣ аз ҷаҳолат ва нодонӣ аст

Як нигоҳ ба вазъи мусалмонон кофӣ аст, бароямон нишон бидиҳад, дини мо ҳамеша аз дасти нодонҳо ва ҷоҳилҳо зарба хӯрда. Касоне ки на илми динӣ доранд ва на бо маъорифи исломӣ ошно ҳастанд, корашон шуда баҳсҳои динӣ! Ин ҷанҷоли шиъа ва суннӣ ва кофир хондани ҳамдигар ва тӯҳбат […]

Чи бисёранд чунин афроде!

“Зоҳиран, баъзеҳо он чиро, ки барои дигарон раво мебинанд, барои худ раво намебинанд… Вақте кор ба хатоҳо ва иштибоҳоти худашон мерасад, барои он тавҷеҳоте пайдо мекунанд; гӯӣ ин ки хато ва иштибоҳ он аст, ки фақат дигарон муртакиб мешаванд, гӯӣ фақат дигарон тағйир мекунанд, фақат дигарон мунҳариф ва […]

Номаи маҳрамонаи як духтари 9 сола ба Худо

(Хоҳиш мешавад, мардоне, ки бе чиҳат ҳамсарони худро талоқ медиҳанд, ин номаро бихонанд) Як рӯз, корманди пуст (почта)-е, ки кораш расидагӣ ба номаҳои ирсолшуда ба нишониҳои номаълум мебошад, мутаваҷҷеҳи номае мешавад, ки рӯи конверти он навишта шуда буд: “Нома ба Худо!” Ба гузориши пойгоҳи Jahannews, ин корманд, бо […]