Рубрика: Ахлоқи зишт

Бастани забони айбҷӯёну ёвасароён имконпазир нест

Медонем, ки Луқмони Ҳаким писаре дошт ва ҳамвора ӯро панду андарз медод ва ӯро ба ростӣ ва дурустӣ ва пайравӣ аз ҳақ фаро мехонд. Аз раҳнамудҳои Луқмон ба фарзандаш яке ин буд, ки дар кирдору рафтораш танҳо дар пайи хушнудии Худо ва ризои виҷдони хеш бошад ва аз […]

Ҳикоятҳо ва ҳидоятҳо

Номаи Назаралии Толиқонӣ ба Худо Ин моҷаро моҷароест воқеӣ. Ҷавоне ба номи Назаралии Толиқонӣ дар замони Носируддиншоҳи Қочор дар мадрасаи Марвии Теҳрон дарс мехонда. Ӯ бисёр фақир буда ба ҳадде, ки шабҳо давру бари ҳуҷраи талабаҳо мегашта ва аз боқимондаи ғизоҳои онҳо чизе барои хӯрдан пайдо мекарда ва […]

Бадгумонӣ ва таҷассус

Саъдӣ дар Гулистон овардааст: “Мардумонро айби ниҳонӣ пайдо макун, ки мар эшонро расво кунию худро беэътимод.” Яъне, айби дигаронро ҷустуҷӯ карда фош макун, ки ҳам онҳоро расво мекунӣ ва ҳам худатро беэътимод. Зеро касе, ки ин шеваро дошта бошад, ҳеч кас ба ӯ эътимод намекунад ва аз ҳамнишинӣ […]

Набояд аврати касеро ошкор кард

Дар “Қут ул-қулуб”-и Абӯтолиби Маккӣ овардааст: Ҳазрати Исои Масеҳ (а) хитоб ба ёронаш фармуд: كيف تصنعون إذا رأيتم أخاكم نائماً فكشفت الريح عنه ثوبه، قالوا: نستره ونغطيه فقال: بل تكشفون عورته، قالوا: سبحان اللّه من يفعل هذا؟ فقال: أحدكم يسمع في أخيه بالكلمة فيزيد عليه ويشيعها بأعظم منها […]

Андарзе аз Имом Ғаззолӣ (р) ба уламои дин

Имом Ғаззолӣ (р) дар “Кимиёи саодат” мегӯяд: “Чун бештари амволи салотин аз роҳи номашрӯъ таҳсил мешавад (ба даст меояд), бояд муфтӣ, қозӣ, мутаваллӣ, табиб ва махсусан аҳли илм ҳатталимкон ҷирахори онҳо набошанд ва бо салотин дар корҳои носавоб (нодуруст) мувофиқат накунанд ва аъмоли норавои ононро тазкияву таҳсин нанамоянд […]