Бишнав аз най…

Шарҳи Маснавӣ (265)

Қиссаи халифа, ки дар карам дар замони худ аз Ҳотами Тоӣ гузашта буд ва назири худ надошт (9) * * * Сабр фармудани аъробӣ занро ва фазилати сабру фақр баён кардан бо зани худ (3) * * * Дардҳо аз… Read More ›

Шарҳи Маснавӣ (264)

Қиссаи халифа, ки дар карам дар замони худ аз Ҳотами Тоӣ гузашта буд ва назири худ надошт (8) * * * Сабр фармудани аъробӣ занро ва фазилати сабру фақр баён кардан бо зани худ (2) * * * Ҳамд мегӯяд… Read More ›

Шарҳи Маснавӣ (263)

Қиссаи халифа, ки дар карам дар замони худ аз Ҳотами Тоӣ гузашта буд ва назири худ надошт (7) * * * Дар баёни он ки нодир афтад, ки муриде дар муддаии музаввир эътиқод ба сидқ бандад, ки ӯ касе аст… Read More ›

Шарҳи Маснавӣ (262)

Қиссаи халифа, ки дар карам дар замони худ аз Ҳотами Тоӣ гузашта буд ва назири худ надошт (6) * * * Мағрур шудани муридони мӯҳтоҷ ба муддаиёни музаввир ва эшонро шайх ва мӯҳташам ва восил пиндоштан ва нақлро аз нақд… Read More ›

Шарҳи Маснавӣ (261)

Қиссаи халифа, ки дар карам дар замони худ аз Ҳотами Тоӣ гузашта буд ва назири худ надошт (5) * * * Мағрур шудани муридони мӯҳтоҷ ба муддаиёни музаввир ва эшонро шайх ва мӯҳташам ва восил пиндоштан ва нақлро аз нақд… Read More ›

Шарҳи Маснавӣ (260)

Қиссаи халифа, ки дар карам дар замони худ аз Ҳотами Тоӣ гузашта буд ва назири худ надошт (4) * * * Мағрур шудани муридони мӯҳтоҷ ба муддаиёни музаввир ва эшонро шайх ва мӯҳташам ва восил пиндоштан ва нақлро аз нақд… Read More ›

Шарҳи Маснавӣ (259)

Қиссаи халифа, ки дар карам дар замони худ аз Ҳотами Тоӣ гузашта буд ва назири худ надошт (3) * * * Қиссаи аъробии дарвеш ва моҷарои зани ӯ бо ӯ ба сабаби қиллату дарвешӣ (2) * * * Нанги дарвешон… Read More ›

Шарҳи Маснавӣ (258)

Қиссаи халифа, ки дар карам дар замони худ аз Ҳотами Тоӣ гузашта буд ва назири худ надошт (2) * * * Як халифа буд дар айёми пеш, Карда Ҳотамро ғуломи ҷуди хеш. Дар замонҳои пешин, халифае буд, ки дар саховату… Read More ›

Шарҳи Маснавӣ (257)

Қиссаи халифа, ки дар карам дар замони худ аз Ҳотами Тоӣ гузашта буд ва назири худ надошт (1) * * * Хулосаи достон Дар рӯзгорони пешин, халифае буд бисёр бахшанда ва додгар, бад-ин маъно, ки на танҳо бар қабила ва… Read More ›

Шарҳи Маснавӣ (256)

Тафсири дуъои он ду фаришта, ки ҳар рӯз бар сари ҳар бозоре мунодӣ мекунанд, ки “Аллоҳумма аъти кулла мунфиқин халафан, аллоҳумма аъти кулла мумсикин талафан” ва баён кардани он, ки он мунфиқ муҷоҳиди роҳи Ҳақ аст, на мусрифи роҳи ҳаво… Read More ›

Шарҳи Маснавӣ (255)

Тафсири дуъои он ду фаришта, ки ҳар рӯз бар сари ҳар бозоре мунодӣ мекунанд, ки “Аллоҳумма аъти кулла мунфиқин халафан, аллоҳумма аъти кулла мумсикин талафан” ва баён кардани он, ки он мунфиқ муҷоҳиди роҳи Ҳақ аст, на мусрифи роҳи ҳаво… Read More ›

Шарҳи Маснавӣ (254)

Гардонидани Умар разияллоҳу анҳу назари ӯро аз мақоми гиря, ки ҳастӣ аст ба мақоми истиғроқ (4) * * * Чун тақозо бар тақозо мерасад, Мавҷи он дарё бад-ин ҷо мерасад. Вақте ки аз мартибаи кулл, тақозо пай дар пай мерасад,… Read More ›

Шарҳи Маснавӣ (253)

Гардонидани Умар разияллоҳу анҳу назари ӯро аз мақоми гиря, ки ҳастӣ аст ба мақоми истиғроқ (3) * * * Чунки Форуқ оинай асрор шуд, Ҷони пир аз андарун бедор шуд, Вақте ки Умари Форуқ (р) асрори илоҳиро барои пири чангӣ… Read More ›

Шарҳи Маснавӣ (252)

Гардонидани Умар разияллоҳу анҳу назари ӯро аз мақоми гиря, ки ҳастӣ аст ба мақоми истиғроқ (2) * * * Эй хабарҳот аз хабардеҳ бехабар, Тавбаи ту аз гуноҳи ту батар. Эй касе, ки аз Худованд хабар медиҳӣ! Бидон, ки ҳамаи… Read More ›

Шарҳи Маснавӣ (251)

Гардонидани Умар разияллоҳу анҳу назари ӯро аз мақоми гиря, ки ҳастӣ аст ба мақоми истиғроқ (1) * * * Пас Умар гуфташ, ки ин зорийи ту Ҳаст ҳам осори ҳушёрийи ту. Умар (р) ба ӯ гуфт: ин гиряву зории ту… Read More ›

Шарҳи Маснавӣ (250)

Бақияи қиссаи мутриб ва пайғом расонидани амирулмӯъминин Умар разияллоҳу анҳу бо ӯ он чи ҳотиф овоз дод (4) * * * Вой, к-аз таррийи зерафканди хурд, Хушк шуд кишти дили ман, дил бимурд. Вой аз латофату зарофати он “зерафканди хурд”,… Read More ›

Шарҳи Маснавӣ (249)

Бақияи қиссаи мутриб ва пайғом расонидани амирулмӯъминин Умар разияллоҳу анҳу бо ӯ он чи ҳотиф овоз дод (3) * * * Пас Умар гуфташ: матарс, аз ман марам, К-ит башоратҳо зи Ҳақ овардаам. Пас Умар (р) ба ӯ гуфт: аз… Read More ›

Шарҳи Маснавӣ (248)

Бақияи қиссаи мутриб ва пайғом расонидани амирулмӯъминин Умар разияллоҳу анҳу бо ӯ он чи ҳотиф овоз дод (2) * * * Гуфт: Ҳақ фармуд моро бандаест, Софиву шоиставу фархундаест. Пири чангӣ кай бувад хосси Худо? Ҳаббазо, эй сирри пинҳон, ҳаббазо!… Read More ›

Шарҳи Маснавӣ (247)

Бақияи қиссаи мутриб ва пайғом расонидани амирулмӯъминин Умар разияллоҳу анҳу бо ӯ он чи ҳотиф овоз дод (1) * * * Бозгарду ҳоли мутриб гӯш дор, З-он ки оҷиз гашт мутриб з-интизор. Дар ин ҷо Мавлоно дубора ба достони пири… Read More ›

Шарҳи Маснавӣ (246)

Изҳори мӯъҷизаи пайғомбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам, ба сухан омадани сангреза дар дасти Абӯҷаҳл алайҳилаъна ва гувоҳӣ додани сангреза бар ҳақиқати Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам ба рисолати ӯ * * * Хулосаи достон Дар мушти Абӯҷаҳл чанд адад сангреза… Read More ›