Рубрика: Ирфони амалӣ

Пирро бигзину айни роҳ дон

Яке аз заруриёти сайру сулук дар ҳамаи адён ба хусус ирфони исломӣ, вуҷуди пир, муршид ва роҳнамоест, ки бо фарозу нишеби роҳи сахт ва тӯлонии сулук ошно буда ва соликро дар ҳар лаҳза ҳидоят мекунад. Он чӣ ки дар ин навиштор меояд, лузуми доштани пир аз забони Мавлоност. […]

Тавбаи Фузайл

Фузайл ибни Аёз, яке аз зоҳидони маъруфи торих ва аз машоҳири сӯфия, дар ибтидои ҷавонӣ яке аз роҳзанон ва бадкорони машҳури замони худ буд, ки ҳар кас исми ӯро мешунид, ларза бар андомаш меафтод, ба ҳадде ки ҳатто халифаи вақт Ҳорунар-Рашид аз дасти ӯ нороҳат буд ва тарс […]

Пас онгаҳ чӣ фарқ аз санам то Самад?

Саъдӣ дар “Бӯстон”-аш ҳикоят мекунад, бутпарасте тарки дунё карда ва шабу рӯз дар хидмати бут ва машғули парастиши он шуд. Чанд сол ба ин минвол гузашт, то ба сараш мушкиле афтод. Он гоҳ ба умеди кӯмак ва некӣ ба пойи бут афтод ва сару рӯяшро дар пешгоҳи он […]

Чӣ кунам бо шарм?

Чанд достони пандомӯз Ҳамон кас Кофире ғуломи мусалмоне дошт. Ғулом ба дин ва ойини худ сахт пойбанд буд ва кофир ӯро манъе намекард. Рӯзе саҳаргоҳ ғуломро гуфт: асбоби ҳаммомро баргир, то биравем. Дар роҳ ба масҷиде расиданд. Ғулом гуфт: эй хоҷа! Иҷоза мефармоӣ, ки ба ин масҷид дохил […]

Оромиши мо дар чист?

Дар хонаи мо равнақ агар нест, сафо ҳаст, Ҳар ҷо, ки сафо ҳаст, дар он нури Худо ҳаст. Намоз хондан оромиши равонӣ падид меоварад ва дилро амният мебахшад. Онҳое, ки тавфиқи бештаре дар баргузории намоз доштаанд, ба оромиши бештаре даст ёфтаанд. Ҳатто баррасиҳои равонковона нишон додааст, онҳое, ки […]

Гуноҳонро чӣ гуна маҳв кунем?

Ҳамон гуна ки амалҳои нек ва солеҳи инсон ба воситаи бархе гуноҳон табоҳ мешаванд, ҳамин тавр баъзе аз аъмоли нек низ сабаби аз байн рафтани гуноҳон мешаванд. Дар Қуръони Карим ва ривоёт роҳҳои фаровоне, ки мӯҷиби аз байн рафтани гуноҳон ва осори онҳо ва балки табдили онҳо ба […]

Нигоҳи ҳаром

Дар ойини инсонсози Ислом, покдоманӣ аз арзишҳои волои инсонӣ ба ҳисоб меояд ва дар муқобил, беиффатӣ ва бебандубории ҷинсӣ маҳкум аст. Дар ин навиштор дар бораи решаҳои инҳирофот ва фасодҳои ҷинсӣ баҳс ба амал хоҳем овард. Чашмчаронӣ, аввалин қадами инҳироф Гузаргоҳи вуруд ба манҷалоби инҳирофот ва фасодҳои ҷинсӣ […]

Ҳикояти Баҳлул ва Шайх Ҷунайди Бағдодӣ

Овардаанд, ки Шайх Ҷунайди Бағдодӣ (аз урафои машҳури исломӣ) ба азми сайр аз шаҳри Бағдод берун рафт ва муридон аз ақиби ӯ. Шайх аз муридон аҳволи Баҳлулро пурсид. Гуфтанд: ӯ марде девона аст. Гуфт: ӯро талаб кунед, ки маро бо ӯ кор аст. Пас тафаҳҳус карданд ва ӯро […]

Чӣ қадр ба омӯзаҳои тасаввуф ва ирфон ниёзмандем!

Шояд садҳо сол ё бештар аз он аст, ки тасвире, ки аз тасаввуф ва сӯфиҳо дар зеҳни бештари мардумони мо нақш бастааст, як тасвири манфӣ аз ин ҷараён аст. Албатта шаклгирии ин тасвири манфӣ ва салбӣ аз тасаввуф дар зеҳни мардум бармегардад ба рафтор ва кирдори сӯфинамоҳо (на […]

Фарозе аз муноҷоти имоми ишқҳо Имом Ҳусайн (а)

Худои ман! Хондамат, посухам гуфтӣ. Аз ту хостам, атоям кардӣ. Ба сӯйи ту омадам, оғӯши раҳмат гушудӣ. Ба ту такя кардам, наҷотам додӣ. Ба ту паноҳ овардам, кифоятам кардӣ. Худоё! Аз хаймагоҳи раҳматат берунамон макун! Аз остони меҳрат навмедамон масоз! Орзуҳо ва интизорҳоямонро ба ҳирмон макашон! Аз даргоҳи […]

Гар бувад умр, ба майхона расам бори дигар

Гар бувад умр, ба майхона расам бори дигар, Ба ҷуз аз хидмати риндон накунам кори дигар. Хуррам он рӯз, ки бо дидаи гирён биравам. То занам об дари майкада як бори дигар, Маърифат нест дар ин қавм, Худоё, сабабе, То барам гавҳари худро ба харидори дигар. Ёр агар […]