Ислом

Ҳаҷ (тасовир)

Ҳаҷ яке аз умури ибодӣ ва аркони муҳимми ислом ва фароизи бузург аст. Мусалмонон бо доштани шароите мукаллаф ҳастанд дар даҳаи аввали моҳи зилҳиҷҷа ба Масҷидулҳаром дар шаҳри Маккаи Муаззама рафта ва маҷмӯае аз аъмолро ба ҷой оваранд.

Ислом ва Эронзамин (59)

(Хадамоти мутақобили Эрон ва ислом, ба қалами Устод Муртазо Мутаҳҳарӣ) Бахши севвум Хадамоти Эрон ба ислом (22) Фалсафа ва ҳикмат (1) Фалсафа ба мафҳуми мутаораф, аввалин бор аз тарҷумаи китобҳои дигарон — яъне юнониён ва аҳёнан ҳиндиён — оғоз гашт,… Read More ›

Ислом ва Эронзамин (58)

(Хадамоти мутақобили Эрон ва ислом, ба қалами Устод Муртазо Мутаҳҳарӣ) Бахши севвум Хадамоти Эрон ба ислом (21) Калом Илми калом низ як илми сад дар сад исломӣ аст. Калом марбут аст ба таҳқиқ дар усули ақоиди исломӣ ва дифоъ аз… Read More ›

Ислом ва Эронзамин (57)

(Хадамоти мутақобили Эрон ва ислом, ба қалами Устод Муртазо Мутаҳҳарӣ) Бахши севвум Хадамоти Эрон ба ислом (20) Адабиёт (2) Гурӯҳе аз муаррихони исломӣ низ эронианд аз қабили Абӯҳанифаи Динаварии собиқуззикр ва Ибни Қутайбаи Динаварии собиқуззикр ва Табарии собиқуззикр ва Билозарӣ… Read More ›

Ислом ва Эронзамин (56)

(Хадамоти мутақобили Эрон ва ислом, ба қалами Устод Муртазо Мутаҳҳарӣ) Бахши севвум Хадамоти Эрон ба ислом (19) Адабиёт (1) Мақсуд наҳву сарфу луғату балоғату шеъру торих аст. Дар ин қисмат, эрониён хадамоти фаровоне кардаанд. Хадамоти эрониён ба забони арабӣ беш… Read More ›

Ислом ва Эронзамин (55)

(Хадамоти мутақобили Эрон ва ислом, ба қалами Устод Муртазо Мутаҳҳарӣ) Бахши севвум Хадамоти Эрон ба ислом (18) Фуқаҳои аҳли тасаннун Чунонки медонем, дар миёни фуқаҳои аҳли тасаннун чаҳор нафар ба унвони соҳибмазҳаб ва соҳибмактаб хонда мешаванд ва тасаннун тобеи яке… Read More ›

Ислом ва Эронзамин (54)

(Хадамоти мутақобили Эрон ва ислом, ба қалами Устод Муртазо Мутаҳҳарӣ) Бахши севвум Хадамоти Эрон ба ислом (17) Фиқҳ ва фақоҳат (3) 25) Мулло Муҳаммадбоқири Сабзаворӣ, маъруф ба Муҳаққиқи Сабзаворӣ. Аҳли Сабзавор буда ва дар мактаби Исфаҳон, ки ҳам мактаби фиқҳӣ… Read More ›

Худошиносӣ ва тавҳид дар Маснавӣ (2)

Бахши дуввум Сайидюнуси Истаравшанӣ Ҳилми Худованд Баҳри густохии шӯхи ғаррае Ҳилмҳо дар пеши ҳилмат заррае. * * * Муқоисаи ҳилми Худо ва инсон Сад падар, сад модар андар ҳилми мо Ҳар нафас зояд, дарафтад дар фано. Ҳилми эшон каффи баҳри… Read More ›

Ислом ва Эронзамин (53)

(Хадамоти мутақобили Эрон ва ислом, ба қалами Устод Муртазо Мутаҳҳарӣ) Бахши севвум Хадамоти Эрон ба ислом (16) Фиқҳ ва фақоҳат (2) 14) Шайх Абулқосим Ҷаъфар ибни Ҳасан ибни Яҳё ибни Саъиди Ҳиллӣ, маъруф ба Муҳаққиқ. Соҳиби китобҳои зиёд дар фиқҳ… Read More ›

Ислом ва Эронзамин (52)

(Хадамоти мутақобили Эрон ва ислом, ба қалами Устод Муртазо Мутаҳҳарӣ) Бахши севвум Хадамоти Эрон ба ислом (15) Фиқҳ ва фақоҳат (1) Аз муҳимтарин фунуни илмии исломӣ фанни фиқҳ аст. Фанни фиқҳ иборат аст аз фанни “истихроҷ ва истинботи аҳком аз… Read More ›

Худошиносӣ ва тавҳид дар Маснавӣ (1)

Бахши аввал Сайидюнуси Истаравшанӣ Маснавӣ аз як назар, саросар илми тавҳид ва Худошиносист. Мавлоно дар Маснавӣ тавҳидро дар маротиби мухталифи он бозгӯ кардааст. Худошиносии Маснавӣ омезае аз мабоҳиси фитрӣ ва шуҳудӣ ва истидлолист. Дар ин навиштор, муруре мешавад бар порае… Read More ›

Ислом ва Эронзамин (51)

(Хадамоти мутақобили Эрон ва ислом, ба қалами Устод Муртазо Мутаҳҳарӣ) Бахши севвум Хадамоти Эрон ба ислом (14) Ҳадис ва ривоят дар аҳли суннат Дар миёни аҳли тасаннун аввал касе, ки тадвини ҳадис кард Абдулмалик ибни Ҷурайҳ аст, ки дар қарни… Read More ›

Ислом ва Эронзамин (50)

(Хадамоти мутақобили Эрон ва ислом, ба қалами Устод Муртазо Мутаҳҳарӣ) Бахши севвум Хадамоти Эрон ба ислом (13) Ҳадис ва ривоят Яке аз майдонҳои хидмати эрониён ба ислом дар саҳнаи илму фарҳанг, фанни ҳадис аст. Фанни ҳадис яъне фанни истимоъ, қироат,… Read More ›

Ислом ва Эронзамин (49)

(Хадамоти мутақобили Эрон ва ислом, ба қалами Устод Муртазо Мутаҳҳарӣ) Бахши севвум Хадамоти Эрон ба ислом (12) Тафосири аҳли тасаннун 1) Ҷомеъул-баён фи тафсирил-Қуръон маъруф ба Тафсири Табарӣ. Муаллифи ин тафсир Табарӣ, муаррих, муҳаддис ва фақеҳи маъруф аст. Табарӣ аз… Read More ›

Ислом ва Эронзамин (48)

(Хадамоти мутақобили Эрон ва ислом, ба қалами Устод Муртазо Мутаҳҳарӣ) Бахши севвум Хадамоти Эрон ба ислом (11) Қироат ва тафсир Дар миёни улуми исломӣ, аввалин илме, ки такаввун ёфт, илми қироат ва пас аз он илми тафсир буд. Илми қироат… Read More ›

Гуноҳони кабира кадоманд?

Гуноҳони кабира ба маънои гуноҳони бузург, гуноҳонеанд, ки Қуръон ва аҳодис барои анҷоми онҳо ваъдаи дӯзах додааст, магар он ки тавба кунад ва мавриди бахшоиши Худо қарор бигирад. Дар шумор ва номи гуноҳони кабира ихтилоф аст ва аз 7 то… Read More ›

Ахлоқ ва фарҳанги Муҳаммад (с) арабию аҷамӣ нест

Ба қалами Далер Шарифов (Бознашр аз хабаргузории “Озодагон”, 26.07.2017) “Ва (Эй Муҳаммад) туро ҷуз раҳмат барои ҷаҳониён нафиристодем” (Анбиё: 107) Бузургтарин мутафакирону донишмандон ва нобиғаҳои ҷаҳон новобаста ба бовару ақидаашон ахлоқ ва фарҳанги Муҳаммад (с)-ро мавриди омӯзиш қарор дода, онро… Read More ›

Ислом ва Эронзамин (47)

(Хадамоти мутақобили Эрон ва ислом, ба қалами Устод Муртазо Мутаҳҳарӣ) Бахши севвум Хадамоти Эрон ба ислом (10) Оғози тадвину таълиф Ғолибан мусташриқин ва атбоъу азнобашон муддаӣ мешаванд, ки дар садри ислом яъне дар замони хулафои рошидин тадвину таълифи китоб роиҷ… Read More ›

Ислом ва Эронзамин (46)

(Хадамоти мутақобили Эрон ва ислом, ба қалами Устод Муртазо Мутаҳҳарӣ) Бахши севвум Хадамоти Эрон ба ислом (9) Илму фарҳанг Саҳнаи илму фарҳанг васеътарин ва пуршӯртарин майдонҳои хадамоти эрониён ба ислом аст. Суръати пешрафт ва тавсиъа, куллият ва шумул ва ҳамаҷонибагӣ,… Read More ›

Ислом ва Эронзамин (45)

(Хадамоти мутақобили Эрон ва ислом, ба қалами Устод Муртазо Мутаҳҳарӣ) Бахши севвум Хадамоти Эрон ба ислом (8) Сарбозӣ ва фидокорӣ Сарбозии эрониён дар роҳи ислом — аъамм аз он чӣ ба натиҷаи мусбате расидааст ё алорағми талошҳо ва муҷоҳидоти холисонаи… Read More ›