Tag: Гулистон

Ҳикояте аз Гулистон

Ҷолинус аблаҳеро дид, даст дар гиребони донишманде зада ва беҳурматӣ ҳамекард. Гуфт: — Агар ин доно будӣ, кори вай бо нодон бад-ин ҷо нарасидӣ. Ду оқилро набошад кину пайкор, На доное ситезад бо сабукбор. Агар нодон ба ваҳшат сахт гӯяд, Хирадмандаш ба нармӣ дил биҷӯяд. Ду соҳибдил нигаҳ […]

Ду ҳикояти дарсомӯз

Дузд Дар “Тазкиратул-авлиё” овардааст, ки дузде ба хонаи Аҳмади Хизравайҳ (аз урафои номдор) рафт ва бисёр бигашт, аммо чизе наёфт, ки қобили дуздӣ бошад. Хост, ки навмед бозгардад, ки ногаҳон Аҳмад ӯро садо зад ва гуфт: — Эй ҷавон! Сатлро бардор ва аз чоҳ об бикаш ва вузӯ […]

Дар ин рӯзҳои сахт қадре гӯш ба Саъдӣ супорем

Ба баҳонаи Рӯзи бузургдошти Саъдӣ Сайидюнуси Истаравшанӣ Гарат ақлу рой асту тадбиру ҳуш, Ба иззат кунӣ панди Саъдӣ ба гӯш. Панду андарзҳои Саъдӣ пас аз чандин қарн ҳанӯз тоза ва коромад ҳастанд. Бисёре аз онҳоро гӯӣ Саъдӣ барои ин замона навишта. Дар ин рӯзҳои сахти куруноӣ, Шайхи Аҷалл, […]

Рози саломати бадани мусалмонони садри ислом

Саъдӣ дар “Гулистон” ҳикоятеро нақл мекунад, ки дар замони Расули Акрам (с) пизишке ба Мадина омад барои муолиҷаи беморон. Аммо бо шигифтӣ мушоҳида кард, ки мардуми Мадина камтар ба ӯ муроҷеа мекунанд. Назди ҳазрати Паёмбар (с) рафт ва изҳори шигифтӣ кард, ки касе назди ман намеояд, то ӯро […]

Ҳикояте аз Саъдӣ

Корвонеро дар замини Юнон бизаданд ва неъмати беқиёс бибурданд. Бозаргонон гиряву зорӣ карданд ва Худою Пайғамбар шафеъ оварданд, фоида набуд. Чу пирӯз шуд дузди тираравон, Чӣ ғам дорад аз гиряи корвон. Луқмони Ҳаким андар он корвон буд, яке гуфташ аз корвониён: — Магар инонро насиҳате кунӣ ва мавъизае […]

Малик ва Укройн (танз)

(Ба тақлид аз ҳикоятҳои “Гулистон”-и Саъдӣ) Яке аз мулуки Аҷамро ҳикоят кунанд, ки ба наздики сӣ сол бар билоде ҳукумат ронда ва дар он муддат дасти татовул ба моли раъият дароз намуда ва ҷавру азият карда. Халқ аз макоиди феълаш роҳи ғурбат гирифта ва ба ҷаҳон пароканда шуда […]

Подшоҳе, к-ӯ раво дорад ситам бар зердаст

(Ҳикояте аз Гулистони Саъдӣ) Яке аз мулуки Аҷамро ҳикоят кунанд, ки дасти татовул (дастдарозӣ) ба моли раият дароз карда буд ва ҷавру азият карда, то ба ҷое, ки халқ аз макоиди (макрҳои) феълаш ба ҷаҳон бирафтанд ва аз курбати (мусибати) ҷавраш роҳи ғурбат гирифтанд. Чун раъият кам шуд, […]

Кишвардорӣ ва сиёсат дар осори Саъдӣ – Мардумдорӣ

Мардумдорӣ яке аз авомили муҳимми пирӯзии салотин будааст. Ҳокими мамлакат ба унвони “бузурги қавм” бояд бидонад, ки бе вуҷуди раъият ҳеч арзише надорад, пас бар ӯст, ки бар мабнои мардумдӯстӣ мулкро низом бахшад. Саъдӣ ҳоким ва мардумро паноҳ ва ҳомии якдигар муаррифӣ мекунад: Набоядат, ки парешон шавад қавоъиди […]

Кишвардорӣ ва сиёсат дар осори Саъдӣ – Ойини бархӯрд бо душман

Саъдӣ аҳли ҷангу пайкор нест ва ҳамвора ин падидаи иҷтимоиро — ки аз дидгоҳи торих бо бани башар даст ба гиребон буда ва масоиби ҷонгудоз ба бор овардааст — маҳкум мекунад. Ӯ ихтилофоти бадфарҷоми мазҳабиро, ки намунаи ҷангҳои онро ба чашми хеш дида мазаммат мекунад ва башариятро ба […]

Кишвардорӣ ва сиёсат дар осори Саъдӣ – Шоистасолорӣ

Барномаи таълимотии мамлакат Аз назари Саъдӣ, барномаи таълимотии мамлакат бояд мубтанӣ бар парвариши аҳли раъю донишу разм бошад: Ду тан парвар, эй шоҳи кишваргушой! Яке аҳли разму дигар аҳли рой. Зи номоварон гӯи давлат баранд, Ки донову шамшерзан парваранд… Қаламзан накӯ дору шамшерзан, На мутриб, ки мардӣ наёяд […]

Кишвардорӣ ва сиёсат дар осори Саъдӣ – Сифоти подшаҳон

Сифоти подшаҳон Ҳоким ва подшоҳ дар назари Саъдӣ, бояд дорандаи сифот ва вижагиҳое бошад, ки муҳимтарини онҳо ба шарҳи зерин аст: Хирадмандӣ ва бахшояндагӣ Ду сифати бехрадӣ (доноӣ) ва бахшоиш бояд дар вуҷуди подшоҳ мустаҳкам ва устувор бошад, то битавон дар иқлим ва мулки вай зиндагӣ кард: Табиат […]