Метка: Фиҳӣ мо фиҳӣ

Се ҳикмат аз Мавлоно

Чизе аз хабари Ҳақ ширинтар набошад Мавлоно фармояд: “Аҳли дӯзах дар дӯзах хуштар бошанд, ки андар дунё. Зеро дар дӯзах аз Ҳақ бохабар бошанд ва дар дунё бехабаранд аз Ҳақ. Ва чизе аз хабари Ҳақ ширинтар набошад…” (Фиҳӣ мо фиҳӣ, с. 330) * * * Кам аз замин […]

Ду ҳикмат аз Мавлоно

Ҳамаро дӯст дор, то ҳамеша дар гулу гулистон бошӣ Дар “Фиҳӣ мо фиҳӣ” гӯяд: “Гуфт: Қозӣ Иззуддин салом мерасонад ва ҳамвора санои шумо ва ҳамди шумо мегӯяд. (Мавлоно) фармуд: Ҳар ки аз мо кунад ба некӣ ёд, Ёдаш андар ҷаҳон ба некӣ бод! Агар касе дар ҳаққи касе […]

Се гуфтор аз Мавлоно

Худо худ ботинҳоро сарпараст аст Мавлоно фармояд: “Одамиён дар андаруни дил аз рӯйи ботин муҳибби Ҳаққанд ва толиби ӯянд ва ниёз бад-ӯ доранд ва чашмдошти ҳар чизе аз ӯ доранд ва ҷуз вайро бар худ қодиру мутасарриф намедонанд. Инчунин маънӣ, на куфр асту на имон ва онро дар […]

Чанд гуфтори нағз аз Мавлоно

Ғараз аз намоз Мавлоно фармояд: “Ғараз аз ин (намоз) он аст, ки мебояд он ҳолате, ки дар намоз зоҳир мешавад, пайваста бо ту бошад. Агар дар хоб бошӣ ва агар бедор бошӣ ва агар бинависӣ ва агар бихонӣ, дар ҷамиъи аҳвол холӣ набошӣ аз ёди Ҳақ, то — […]

Ду гуфтор аз Мавлоно

Ихтиёр аст, ихтиёр аст, ихтиёр Мавлоно дар “Фиҳӣ мо фиҳӣ” фармояд: “Он яке бар дарахти қамаруддин (навъе зардолу) мева мерехт ва мехӯрд. Худованди боғ (яъне соҳиби боғ) мутолиба мекард, гуфт: аз Худо наметарсӣ? Гуфт: чаро тарсам? Дарахт азони Худо ва ман бандаи Худо. Мехӯрад бандаи Худо аз моли […]

Чаҳор гуфтор аз Мавлоно

Равиши таълиму тарбияти анбиё Мавлоно гӯяд: “Ҳақ Таъоло эшонро (анбиёро) сиъате (гушодадилие) ва ҳавсалае азим додааст, ки таҳаммул мекунанд. Аз сад кажӣ, як кажиро мегӯянд, то ӯро душвор наёяд ва боқи кажиҳояшро мепӯшонанд, балки мадҳаш мекунанд, ки он кажат рост аст, то ба тадриҷ ин кажиҳоро як-як аз […]

Чанд панд аз Мавлоно

Пас бади мутлақ набошад дар ҷаҳон Мавлоно фармояд: “Гуфт: фоъили некӣ ва бадӣ як чиз аст ё ду чиз? Ҷавоб: аз ин рӯ, ки лоянфакк аст (яъне ҷудонашаванда аст) бадӣ аз некӣ — зеро ки некӣ тарки бадӣ аст ва “тарки бадӣ” бе бадӣ маҳол аст, баён он […]

Инсон ба он чӣ аз он манъ шуда ҳарис аст

Ҳазрати Мавлоно овардааст: “Нонеро бигир зери бағал ва аз мардум манъ мекун ва мегӯ, ки: албатта инро ба кас нахоҳам додан… агарчӣ он бар дарҳо афтодааст ва сагон намехӯранд аз бисёрии нон ва арзонӣ. Аммо чун чунин манъ оғоз кардӣ, ҳамаи халқ рағбат кунанд ва дар банди он […]

Ҳаст андар коҳилӣ ин хавф беш

Мавлоно гӯяд: “Яке суол кард, ки: чун мо хайр кунем ва амали солеҳ кунем, агар аз Худо умедвор бошем ва мутаваққеъи хайр бошем ва ҷазо, моро он зиён дорад ё на? Фармуд: Эй валлоҳ умед бояд доштан, ва имон ҳамин хавфу раҷост. Яке маро пурсид, ки: раҷо худ […]

Чаҳор панд аз Мавлоно

Агар дар бародари худ айб мебинӣ, он айб дар туст, ки дар ӯ мебинӣ Мавлоно гӯяд: “Агар дар бародари худ айб мебинӣ, он айб дар туст, ки дар ӯ мебинӣ… Гуфт: пилеро оварданд бар сари чашмае, ки об хӯрад. Худро дар об медид ва мерамид. Ӯ мепиндошт, ки […]

Ду панд аз Мавлоно

Мавлоно дар “Фиҳӣ мо фиҳӣ” овардааст: “Пурсид, ки фоидаи аъмол ин ҷо (яъне дар ин дунё) чаро намешавад? Фармуд, ки ҳамаи аъмоли шуморо иваз ҳаст, илло барои маслаҳате ин ҷо нанамоёнад; чунонки падар духтарро чиҳоз месозад ва нигоҳ медорад ва дар хона ӯро ба ҷомаи ҳақир медорад ҷиҳати […]